Uniezależnij się od cen prądu

Uniezależnij się od cen prądu

Czy prawo pozwala podłączać instalacje fotowoltaiczne bezpośrednio do gniazdka? Nie chodzi tu wyłącznie o mieszkania w bloku, ale również o małe instalacje przydomowe, które można samodzielnie zamontować z gotowych elementów. Sprawdzamy dla Was czy to w ogóle jest możliwe?

Co mówi prawo?

Minimalną moc, jaką powinna wytwarzać instalacja, nie reguluje polskie prawo, jednak istnieje Rozporządzenie Komisji (UE) 2016/631 z 2016 r., z którego wynika, że "Za istotne uznaje się moduły wytwarzania energii, których punkt przyłączenia ma napięcie niższe niż 110 kV i moc maksymalną na poziomie 0,8 kW lub powyżej". Co z tego wynika? 

Jeśli nasza elektrownia słoneczna będzie miała mniejszą moc niż 800 W nie będzie trzeba jej zgłaszać zakładowi energetycznemu. Czemu to istotne? W przypadku fotowoltaiki podłączonej do sieci dostawca energii może wymóc na prosumencie korzystanie z licznika dwukierunkowego, który rejestrował będzie, ile prądu oddawanego jest do sieci (nadwyżki), a ile pobieranego np. gdy nasłonecznienie jest mniejsze.

 

Powrót do blogu