Zwroty i reklamacje

REKLAMACJE

1. REKLAMACJA TOWARU 

Zasady składania reklamacji dotyczą Klientów, którzy złożyli zamówienie przez serwis www.solartrade.pl. Reklamacje prosimy składać pisemnie na adres biura firmy: ul. Gen. W. Andersa 35/13, 00-159 Warszawa. Konieczne jest wypełnienie protokołu reklamacyjnego. Każdy towar, który okazał się niepełnowartościowy, zostanie wymieniony na nowy. Jeśli będzie to niemożliwe z powodu wyczerpania zapasów, zaoferujemy inny lub zwrócimy pieniądze. Najczęstszy termin rozpatrywania reklamacji towaru u producentów to 14 dni.

2. REKLAMACJA TOWARU USZKODZONEGO W TRANSPORCIE

Otrzymaną przesyłkę z zamówieniem należy sprawdzić w obecności kuriera. W przypadku kiedy opakowanie towaru posiada znaczne uszkodzenia, ślady otwierania, lub widać, że została naruszona taśma należy odmówić odbioru przesyłki i niezwłocznie poinformować o tym sklep. Jeżeli opakowanie jest w dobrym stanie, należy podpisać odbiór paczki i razem z kurierem sprawdzić zawartość. Mają Państwo czas na to żeby ocenić czy produkt nie posiada mechanicznych uszkodzeń, oraz czy jest zgodny z fakturą. W przypadku zastrzeżeń co do stanu towaru warto spisać z kurierem protokół szkody, którego druk posiada przedstawiciel firmy kurierskiej. Ważne, aby protokół był spisany rzetelnie i czytelnie, w sposób jasno opisujący sposób uszkodzenia przesyłki. Fakt posiadania protokołu nie gwarantuje uznania reklamacji. Jeśli zauważą Państwo uszkodzenie towaru po tym jak kurier odjedzie, należy skontaktować się z firmą kurierską i poprosić o przyjazd kuriera w celu spisania protokołu. Jest to zgodne z prawem transportowym i kurier nie może odmówić. Taką sytuację należy możliwie najszybciej zgłosić Obsłudze Klienta sklepu oraz przesłać protokół.
Ewentualne reklamacje dotyczące błędów w wysyłce, braków lub uszkodzenia przesyłki mogą być składane w terminie jednego tygodnia od daty jej otrzymania.

ZWROTY

1. ZWROT TOWARU W TERMINIE 14 DNI

W przypadku zwrotu towaru należy wypełnić poniższe oświadczenie.

Stosownie do treści art. 30 ust. 1 u.o.p.k. konsument może odstąpić od umowy zawartej na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa, składając przedsiębiorcy oświadczenie o odstąpieniu od umowy zawartej na odległość. Może zostać ono złożone w dowolnej formie.

2. ZWROTY TOWARÓW - ZASADY

Klientowi będącemu osobą fizyczną lub firmą, która dokonała zakupu w celu niezwiązanym bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową przysługuje prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość bez podania przyczyny, w terminie 14 dni od dnia otrzymania Towaru. Możliwość zwrotu nie dotyczy osób prawnych.
W razie odstąpienia od umowy, umowa jest uważana za niezawartą, a konsument jest zwolniony z wszelkich zobowiązań. O zwrocie należy poinformować nas w ciągu 14 dni, jeszcze przed wysłaniem paczki.
Zwracany w tym trybie towar zostanie przyjęty wtedy, gdy będzie odesłany w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Dopuszczalne jest otwarcie opakowania w celu obejrzenia towaru.
Zwrot towaru odbywa się na koszt kupującego. Nie przyjmujemy przesyłek odsyłanych do nas za pobraniem.

ODBIÓR ZUŻYTEGO SPRZĘTU

Nabywając u nas sprzęt elektryczny lub elektroniczny masz prawo nieodpłatnie zwrócić stary zużyty sprzęt, zgodnie z ustawą z dnia 11 września 2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym.

Zwrot zużytego sprzętu może się odbyć wyłącznie w przypadku, gdy będzie obejmował sprzęt zużyty tego samego rodzaju, pełniący te same funkcje co nowy sprzęt u nas nabywany.

Zużyty sprzęt należy dostarczyć do siedziby naszej firmy na swój koszt..

Zwrotu zużytego sprzętu można dokonać także:

- dostarczając go na własny koszt na adres: POLSUN Energy Sp. z o.o. ul. Gen. W. Andersa 35/13, 00-159 Warszawa;

- w punktach zbierania zużytego sprzętu- w tym celu możesz zwrócić się z pytaniem do Urzędu Gminy lub Miasta, o podanie miejsca, w którym można bezpłatnie zezłomować stary sprzęt. Listę miejsc, w których można oddać zużyty sprzęt prowadzi również Główny Inspektorat Ochrony Środowiska, pod następującym adresem: http://rzseie.gios.gov.pl/szukaj_rzseie.php